Jeugdsport

Koninklijke Skiclub Zondal neemt deel aan het 'SnowStarz' jeugdsportproject van Sneeuwsport Vlaanderen. Via dit project kunnen we aanspraak maken op extra ondersteuning vanuit het jeugdsportfonds van Sneeuwsport Vlaanderen, met steun van Sport Vlaanderen. De doelstellingen van dit fonds zijn:
  • Aanzet geven tot de ontwikkeling van een actief, gestructureerd en gedragen jeugdsportbeleid met een actieve participatie van vele sportfederaties.
  • Een kwantitatieve en kwalitatieve verhoging van het aantal jeugdsportprojecten.
  • Sportclubs belonen met subsidies uit het jeugdsportfonds als ze het door de sportfederatie gekozen jeugdsportbeleid uitvoeren.
  • Stimuleren van een toenemende begeleiding vanuit de sportfederatie naar de club.
  • Stimuleren van een sterkere samenwerking tussen sportfederatie en sportclubs.
Via het SnowStarz project krijgen we extra subsidies, te verdienen via vijf criteria:
  • Kwaliteitsvolle begeleiding en sporttechnisch kader
  • Structuur/organisatie van de jeugdsportwerking
  • Evenementen ter bevordering van de jeugdsport
  • Promotie van de jeugdwerking
  • Ethisch en Verantwoord sporten
Via een subsidiereglement worden de vijf bovenstaande criteria beoordeeld.
We zijn enorm trots dat we sinds de introductie van het jeugdsportfonds steeds bij de beste leerlingen van de klas horen!

Partners

Erkende Sportclub
G-Sport Vlaanderen
Sneeuwsport Vlaanderen
Sport Vlaanderen

Sponsors

Cronos Groep
Garage Van Brempt
Gum bvba
Comelit
Comelit
A1 Service